(סט מכתבים (קיץ | Letter set (Summer) [29923-02]

Price: ₪29.00(tax incl.)

Weight: 30g

Quantity:
מגע היד העדין של קוסקי סקיי מורגש בסט מכתבים זה. הציורים שלה אינם רק איורים, אלה ביטוייה לאהבת המוטיב.


Seki’s beautiful, gentle and colorful hand drawing letter set. Her drawing is not just illustration; it’s her expression of love to the motif.

Kurashiki Isho 倉敷意匠

Letter 6 sheets:14.8×21cm
Emvelop 3pcs:16.4×11cm

Design by Emi Hoshi
Made in Japan
(סט מכתבים (קיץ | Letter set (Summer) [29923-02]

Price: ₪29.00(tax incl.)

Weight: 30g

Quantity:

Facebook Comments