(כרטס ברכה (נקר הבחין נהדר| Greeting card (Great Spotted Woodpecker) [29431-08]

Price: ₪30.00(tax incl.)

הציפור מניחה את כנפיה, אך אם נפתח את הגלויה... נגלה התבוננות רגישה של המעצבת אטסוקו יוקאווה.


A bird rests his wing, but if you open it… It’s very careful observation of designer Atsuko Yukawa.

Kurashiki Isho 倉敷意匠

Card(open): 14.5×20.9cm
Envelop: 11×16cm

Design by Atsuko Yukawa
Made in Japan